1
Konstant Puyo, 1903

Piktorijalizam , pristup fotografiji koji naglašava ljepotu tematike, tonalitet i kompoziciju, a ne dokumentiranje stvarnosti. Piktorialistička perspektiva rođena je krajem 1860-ih i održala se u prvom desetljeću 20. stoljeća. Približio se kameri kao alatu koji se poput četke i dlijeta mogao koristiti za umjetničku izjavu. Tako bi fotografije mogle imati estetsku vrijednost i biti povezane sa svijetom umjetničkog izraza.

h / t: vintag.es2
Konstant Puyo, Ukazanje, 19103
Konstant Puyo, 18964
Konstant Puyo, 1896

5
Konstant Puyo, 1896

6
Konstant Puyo, 18967
Konstant Puyo, 1896

8
Konstant Puyo, 1896

9
Konstant Puyo, 189610
Konstant Puyo, 1896

jedanaest
Adolph de Meyer, 1896

12
Adolph de Meyer, 1896

13
Adolph de Meyer, 1896

14
Adolph de Meyer, 1896

petnaest
Barun Adolph De Meyer - Kup, 1896

16
Barun Adolph De Meyer

17
Crna zdjela Georgea Seeleyja, oko 1907. godine

18
Portret Martine McCulloch Gertrude Käsebier, 1910

19
Mary Pickford, 1917. Nelson Evans

dvadeset
Dolores, Vogue, svibanj 1919. Adolph de Meyer

(Posjećeno 1 puta, 1 posjeta danas)